Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas. Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra zorapet.lt, Individuali veikla pagal pažymą Nr. 969333, adresas Fabijoniškių g. 2-61, kontaktinis telefono Nr. +370 63552465, elektroninio pašto adresas: info@zorapet.lt.

1. WWW.ZORAPET.LT.LT GALI RINKTI IR TVARKYTI ŠIUOS ASMENS DUOMENIS

1.1. Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums apsiperkant:

1.1.1. Kai Jūs apsiperkate mūsų elektroninėje parduotuvėje www.zorapet.lt nesukurdamas individualios paskyros sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

• Vardą;
• Pavardę;
• Telefono numerį;
• Elektroninio pašto adresą;
• Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą.

1.1.2. Kad apsipirkimas mūsų elektroninėje parduotuvėje www.zorapet.lt Jums būtų kuo patogesnis ir greitesnis Jūs galite susikurti asmeninę paskyrą. Jums sukuriant asmeninę paskyrą mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų duomenis:

• Vardą;
• Pavardę;
• Elektroninio pašto adresas;
• Telefono numeris;
• IP adresą;
• Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą.

1.2. Visą susirašinėjimą tarp Subjektų ir www.zorapet.lt (Svetainėje, el. paštu, zorapet.lt "Facebook" paskyroje, trumposiomis žinutėmis telefonu ir kt. ryšio priemonėmis).

1.3. Duomenis apie Subjektų naršymo elektroninėje parduotuvėje istoriją, įsigytų prekių bei paslaugų istoriją ir su tuo susijusius duomenis.

1.4. Subjektų IP adresus.

2. ZORAPET.LT RENKA IR TVARKO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TAM, KAD:

2.1. Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu.

2.2. Pasirengimo sudaryti sutartį tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:

2.2.1. Jums sukuriant asmeninę paskyrą mūsų elektroninėje parduotuvėje, tačiau nieko nenusipirkus, Jūs bet kada į ją grįžęs galėsite tęsti savo apsipirkimą papildomai nesiregistruodamas. Tikslu suteikti Jums galimybę bet kada pratęsti savo pirkimą mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

• Vardą;
• Pavardę;
• IP adresas;
• Elektroninio pašto adresą;

2.3. Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:

2.3.1. Kad galėtume Jums parduoti Jūsų išsirinktas prekes elektroninėje parduotuvėje zorapet.lt mums yra būtina tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

• Vardą;
• Pavardę;
• Telefono numerį;
• Elektroninio pašto adresą;
• Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą;

2.3.2. Pateikti prekių pristatymo adresą prašome Jūsų tik tam, kad prekes Jūsų patogumui pristatytume nurodytu adresu.

2.3.3. Apgailestaujame, tačiau Jums nepateikus šių asmens duomenų negalėsime Jums parduoti prekių, kadangi tvarkyti šiuos duomenis mums yra būtina sutarties sudarymui bei vykdymui, taip pat asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuojantys vykdomus atsiskaitymus internetu bei buhalterinės apskaitos tvarkymą.

3. JŪSŲ ASMENS DUOMENYS RENKAMI IR TVARKOMI TIK TEISĖTAI

3.1. Užtikriname Jus, kad Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome teisėtais pagrindais, t.y. Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik:

3.1.1. Jums perkant prekes tarp Jūsų ir mūsų yra sudaroma pirkimo - pardavimo sutartis, taigi Jūsų duomenis tvarkome šiuo pagrindu;

3.1.2. Jums užsiregistravus mūsų elektroninėje parduotuvėje ir sukūrus asmeninę paskyrą, jūsų duomenis tvarkome pasirengiant Jums pirkti prekes ateityje;

3.1.3. Jums davus sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis;

3.1.4. Vykdant mums taikomų įstatymų reikalavimus;

3.1.5. Nurodžius Valstybės įgaliotoms institucijoms.

4. JŪS GALITE NESUTIKTI SU SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU

4.1. Jūs visada galite nesutikti su papildomų Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kuris skirtas tik analizės ir rinkodaros tikslams. Tačiau be privalomų duomenų užsakymui įgyvendinti, pabaigti pirkimo nėra galimybės, nes mes negalime tokio užsakymo išpildyti.

5. JŪSŲ ASMENS DUOMENYS PERDUODAMI:

5.1. Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;

5.2. Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;

5.3. Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

6. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKAS

6.1. Mes saugome Jūsų duomenis tol, kol panaikinama svetainėje esanti naudotojo paskyra. Naudotojo paskyra gali būti panaikinta Jums prašant, atšaukus sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis, pareiškus prieštaravimą, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, arba paprašius, kad duomenys būtų ištrinti.

7. PAGRINDINĖS JŪSŲ TEISĖS DĖL JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ (pagal Reglamentą (ES) 2016/679)

7.1. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti pateikę laisvos formos prašymą el. paštu info@zorapet.lt.

7.2. Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti Jūsų asmens duomenis. Pateikti prašymą dėl duomenų taisymo Jūs galite el. paštu info@zorapet.lt.

7.3. Jūs turite teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis ("teisė būti pamirštam"). Pateikti prašymą dėl duomenų ištrynimo Jūs galite el. paštu info@zorapet.lt.

7.4. Jūs turite teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, bei kai asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktus, įskaitant profiliavimą remiantis tomis nuostatomis;

7.5. Jūs turite teisę, kad jūsų asmens duomenims nebūtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą, ir teisė į duomenų perkeliamumą.

8. KAS YRA SLAPUKAI?

8.1. Svetainėje naudojami slapukai. Slapukai yra maži failai, kurie leidžia naršymui internete naudojamiems įrenginiams (pvz. kompiuteriui, išmaniajam telefonui) išsaugoti konkrečią informaciją, susijusią su naudojamu įrenginiu. Slapukų registruojama informacija naudojama, pavyzdžiui, reklamos ir statistikos tikslais, taip pat norint pritaikyti svetaines prie individualių poreikių. Jūs galite keisti slapukų nustatymus savo interneto naršyklėje. Jei nustatymų nekeisite, slapukai bus išsaugoti įrenginyje. Pakeitus slapukų nustatymus gali būti apribotas svetainės funkcionalumas.